تلفن تماس

02133993099

ساعات کار

یکشنبه تا پنج شنبه 9 الی 18

اتصالات تجهیزات آزمایشگاهی

لطفا محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

فیش مادگی سیار محافظ دار

1063


نمایش جزئیات

فیش نری محافظ دار

1065


نمایش جزئیات

فیش نری قابل پارالل محافظ دار

1066


نمایش جزئیات

فیش نری 90 درجه محافظ دار

1067


نمایش جزئیات

فیش نری

1068-Pro


نمایش جزئیات

فیش نری قابل پارالل محافظ دار

1076


نمایش جزئیات

فیش نری قابل پارالل

1084


نمایش جزئیات

فیش مادگی محافظ دار

3265-C-ECO


نمایش جزئیات

گیره سوسماری کوچیک

5002-D4


نمایش جزئیات

گیره سوسماری کوچیک

5002-8X32


نمایش جزئیات

گیره سوسماری کوچیک

5030


نمایش جزئیات

گیره سوسماری کوچیک رزوه دار

5030-8X32


نمایش جزئیات

گیره سوسماری

5004-LM-IEC


نمایش جزئیات

گیره سوسماری

5066-IEC


نمایش جزئیات

فیش رابط 2 سر مادگی

3310-IEC


نمایش جزئیات

فیش رابط

ADA3034


نمایش جزئیات

سر پراب سوزنی

402-IEC


نمایش جزئیات

گیره سر پراب

404-890


نمایش جزئیات

سر پراب سوزنی

404-IEC


نمایش جزئیات

سر پراب سوزنی

405-IEC


نمایش جزئیات

سر پراب سوزنی

464-IEC


نمایش جزئیات

گیره سرنگی سوزنی

6003


نمایش جزئیات

گیره سرنگی 2 شاخک

6005


نمایش جزئیات

گیره سرنگی 2 شاخک

6007


نمایش جزئیات

گیره سرنگی 1 شاخک

6008


نمایش جزئیات

گیره سرنگی 2 شاخک

6009


نمایش جزئیات